TSC Thiết kế - thi công các căn hộ tại tòa Xuân Mai Sparks Tower
Cơ cấu diện tích căn hộ tại Dự án Xuân Mai Sparks Tower (HH2 Dương Nội):

            Căn hộ 2PN, 1VS: 48,82 m2 (A) – 50,68 m2 (B) – 55,09 m2 (C)

            Căn hộ 2PN, 2VS: 64,45 m2 (D1) – 65,49 m2 (D2) – 66,91 m2 (D3) – 69,93 m2 (E) – 69,88 m2 (F)

            Căn hộ 3PN, 2VS: 79,45 m2 (G) – 89,21 m2 (H)
 Thiết kế chi tiết căn hộ tại Dự án Xuân Mai Sparks Tower (HH2 Dương Nội):